נא להקיש מספר ת.ז.
 

הודעות לסטודנטים

חדר סאונד 126 רשאים להזמין רק סטודנטים של הקורס לעיצוב פס קול ( מרצה גיתית פרלמוטר )

***************************

בעיות עם מחשבי עריכה: יבגני חבין 054-429-7042

מתרגלת: אורית זיגמונד 050-791-8659

מתרגל: לירן יוחנה 054-654-9818