נא להקיש מספר ת.ז.
 

הודעות לסטודנטים

חדר עריכה 07...STUDIO VFX + AVID זמני לא עובד עד הודעה חדשה. תודה

***************************

בעיות עם מחשבי עריכה: יבגני חבין 054-429-7042

מתרגל : שון חג'אג': 052-871-3662

מתרגלת: אורית זיגמונד 050-791-8659

מתרגל: רואי מעוז 052-848-8639