נא להקיש מספר ת.ז.
 

הודעות לסטודנטים

נוהל הזמנת ציוד ומתקנים ושימוש בהם: סעיף ג' (8). במידה וללא סיבה מוצקדת מזמין הציוד ואו המתקן (חדרי עריכה וכאלה), לא התייצב במועד שנקבע לקבלת הציוד ואו המתקן, ולא נהג כאמור בסעיף ה (5) או ג' (9) להלן, לפי העניין, המזמין צפוי לקבל קנס בסך 100 ש"ח בגין כל יום איחור!!! יום איחור לצורך זה יחשב מחלוף השעה שנקבעה להחזרת הציוד ועד 22 שעות לאחריה!

***************************

בעיות עם מחשבי עריכה: יבגני חבין 054-429-7042

מתרגלת: אורית זיגמונד 050-791-8659

מתרגל: לירן יוחנה 054-654-9818