נא להקיש מספר ת.ז.
 

הודעות לסטודנטים

ביומי ראשון ושני (22-23/07) אני לא עובד. קוסטה

***************************

עיכוב עם החזרת הציוד גורם לקנס של 100 ₪ ליום

***************************

בעיות עם מחשבי עריכה: יבגני חבין 054-429-7042

מתרגלת: אורית זיגמונד 050-791-8659